Missie en Visie

Welkom bij

vzw Buurt en Co

 

Missie en Visie van Buurtsport

 

Buurtsport Roeselare heeft twee belangrijke doelstellingen.

Enerzijds wil het sport en spel aanbieden aan bepaalde doelgroepen binnen de stad Roeselare,

anderzijds wil het tewerkstelling en opleiding bieden binnen het kader van Lokale Diensten Economie (LDE),

om kansen binnen de reguliere arbeidsmarkt te verhogen.

 

Doelstelling 1: Sport en spel aanbieden aan bepaalde doelgroepen binnen de stad Roeselare.

Buurtsport Roeselare richt zich in het bijzonder naar vier focuswijken, Centrum Heilig Hart, Beveren, Wervickhove Rumbeke, Krottegem.

Deze wijken zijn vastgelegd op basis van bepaalde noden van die buurt waar Buurtsport een rol van betekenis kan in spelen.

 

Iedereen is welkom op activiteiten van Buurtsport Roeselare, in het bijzonder de mensen

die het door verschillende drempels moeilijk hebben om aansluiting te vinden in het reguliere sport en bewegingsaanbod.

 

Buurtsport Roeselare zorgt voor aangepaste sporten en spelen zodat iedereen in een

veilige omgeving en op eigen niveau kan deelnemen. Zo kunnen wij een zo breed mogelijk doelpubliek aanspreken.

 

Doelstelling 2: Tewerkstelling en opleiding bieden binnen het kader van Lokale Diensten Economie (LDE),

om kansen binnen de reguliere arbeidsmarkt te verhogen.

Buurtsport Roeselare werkt met steun van OC Sint-Idesbald Roeselare aan een tewerkstelling en opleiding op maat.

Zo krijgen LDE de kans om zich bij Buurtsport, aan de hand van tewerkstelling,

te laten opleiden tot Bewegingsanimator.

 

Doelstelling hierbij is de verworven theoretische kennis van de opleiding om te zetten naar een praktijkervaring

aan de hand van tewerkstelling.

Deze werkervaring zal in de toekomst een troef zijn om aansluiting te vinden bij de reguliere arbeidsmarkt.